Vragen

We leven in een rare wereld, waarin we als soort (‘de mens’) diverse crises veroorzaken en verergeren, zoals:

  • Klimaatcrisis: opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel, …
  • Ecologische crisis: milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit, …
  • Economische crisis: armoede, groeiende kloof tussen arm en rijk, …
  • Technologische crisis: ‘socials’ & algoritmen, fake news & deepfake, …

We kunnen ook vragen stellen over diverse ‘gebrekkige’ systemen, zoals onze:

woningmarkt, jeugdzorg, onderwijs, landbouw, bio-industrie, visserij, oorlogsindustrie, auto-, scheepvaart- en luchtvaartindustrie, bancaire sector, arbeidsmarkt, gevangenissen, olie-, kolen- en gasindustrie, overheid/democratie, media, …

In dialoog kunnen we achterhalen hoe het zo ver heeft kunnen komen (reflecteren) en waar we naartoe willen (anticiperen). Doe je mee?

Door echt te luisteren naar anderen ga je andere gedachten opnemen, en kom je los van je eigen systeem.
David Bohm in Over dialoog (Uitgeverij Ten Have, 2018)