Pabostudenten

Op veel pabo’s kunnen studenten studiepunten halen door bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven. Zo kunnen pabostudenten van Thomas More Hogeschool in Rotterdam studiepunten halen door leerlingen op hun stageschool te helpen een dialoogclub op te richten. Of door een dialoogclub op te richten binnen de hogeschool. Interesse? We vernemen het graag!