Scenariomethode

Tijdens onze Opleiding Vrije Ruimte worden de deelnemers opgeleid in het faciliteren van de scenariomethode. Ze onderzoeken onder begeleiding van een gespreksleider waarden, trends en toekomstscenario’s, en doorlopen de volgende fases:

1. Waardenanalyse: De deelnemers denken na over de belangrijkste waarden in het onderwijs. Hierbij staat de vraag Wat is goed onderwijs? centraal.

2. Hoe ziet onze school er uit in 2030? De deelnemers denken na over de vraag hoe hun werkdag als leerkracht en/of schoolleider eruit ziet in 2030. De deelnemers gebruiken hun verbeelding en creativiteit om los te komen van hun huidige werksituatie.

3. Benoemen van (on)zekere trends De deelnemers krijgen de opdracht om specifieke trends (ontwikkelingen) te benoemen, en aan te geven hoeveel impact die trends hebben op de school, de medewerkers, de leerlingen, ouders en andere betrokkenen.

4. Het komen tot een scenariosjabloon/assenkruis
Enkele drijvende krachten die de trends veroorzaken vormen de basis voor het scenariosjabloon, een assenkruis waarbij twee drijvende krachten de assen van een matrix bepalen. Zo ontstaan vier kwadranten die elk een verschillend toekomstscenario representeren.

5. Analyse van de scenario’s
Het assenkruis levert vier mogelijke toekomstscenario’s op. De deelnemers krijgen de opdracht om een van de scenario’s uit te werken. Centraal bij die uitwerking staat de vraag: hoe ziet de school(dag) in 2030 er uit in dit scenario?

6. Presentatie van, en reflectie op de scenario’s
De vier groepjes presenteren de uitwerking van hun scenario aan elkaar en gaan plenair na welk scenario het meest/minst waarschijnlijke scenario is, en wat het meest/minst wenselijke scenario is. De (on)aantrekkelijke elementen uit alle vier de scenario’s worden gedeeld. Tenslotte denken de deelnemers gezamenlijk na over de vraag wat van het team verwacht wordt om het meest waarschijnlijke scenario te doen opschuiven naar het meest gewenste scenario.

7. Formuleren van een visie, beleidsadviezen en -maatregelen
Op basis van de hiervoor beschreven stappen en opbrengsten kan het team een visie en adviezen formuleren.