Jongerenwerk

Vanaf september 2021 verzorgen wij de Opleiding Vrije Ruimte (online én offline: zeven dagdelen van 3uur, excl. huiswerk) voor eenieder die met jongeren werkt. In deze opleiding worden de deelnemers opgeleid als:

  1. gespreksleider: deelnemers leren op professionele wijze korte en lange dialogen met kinderen en jongeren te initiëren en te faciliteren, zowel één-op-één, als in kleine en grote groepen (vaardigheden);
  2. onderzoeksbegeleider: deelnemers leren om kinderen en jongeren te stimuleren na te denken over eigen onderzoeksvragen die ze graag willen onderzoeken, én ze daarbij goed te begeleiden;
  3. schepper van vrije ruimte: het blijkt vaak lastig om tijd en ruimte vrij te maken voor dialoog, onderzoek en sociale acties. Deelnemers krijgen daarvoor handvatten aangereikt;
  4. begeleider in toekomstdenken: deelnemers leren jongeren te begeleiden in hun denken over de toekomst, o.a. met behulp van Appreciative Inquiry en de scenariomethode.

Interesse? Laat het ons weten!