Dialoogclub

Als je binnen jouw school/universiteit een dialoogclub wilt oprichten, kun je de volgende stappen nemen:

  1. Zoek minimaal vijf medeleerlingen of -studenten die met je mee willen doen (maximaal 12, bij voorkeur met enkele reserveleden)
  2. Denk tijdens de eerste bijeenkomst na over de vraag waarom jullie graag een dialoogclub willen oprichten (doel). Ga met elkaar na welke thema’s, vragen en/of toekomstscenario’s jullie in dialoog met elkaar willen onderzoeken
  3. Maak een app groep aan en bedenk een naam voor jullie dialoogclub; ga ook na wanneer en hoe frequent jullie bijeen willen komen, en hoe lang de bijeenkomsten (ongeveer) mogen duren
  4. Start iedere bijeenkomst met het aanwijzen van een gespreksleider; hij/zij streeft ernaar dat deze richtlijnen voor een dialoog toegepast worden
  5. Evalueer iedere bijeenkomst (Wat ging er goed? Wat kon beter?), plan gezamenlijk de volgende bijeenkomst en stem af welke vraag of welk thema jullie dan in dialoog gaan onderzoeken.

Succes!

PS: mail ons gerust als je vragen hebt, of als je denkt dat we je kunnen ondersteunen. Op 15 april 2021 hebben we op Thomas More Hogeschool in Rotterdam een dialoogclub opgericht, genaamd Le penseur. Lees er hier meer over!