ANBI-status

Stichting De Tegenfase is op 29 januari 2020 opgericht. Sinds augustus 2020 zijn wij door de Nederlandse belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Omdat die ANBI-status ons is toegekend, zijn donaties aan onze stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en voor de vennootschapsbelasting. Vast hartelijk dank voor uw donatie!