Voorpagina

De Tegenfase

Stichting De Tegenfase is een platform voor betrokken jongeren. Wij bevorderen het denken en de dialoog over urgente kwesties, én sociale acties die daaruit voortvloeien. Ons ‘3d-principe’ luidt:
denk-dialoog-doen!

Denk en doe mee!